Study plans – Master

The master programs (4 semesters, 120 ECTS credits) in the field Electrical Engineering offered by Faculty of Electrical Engineering are:

Power Electronics and Intelligent Drive Systems – taught in Romanian language (Electronică de putere şi acṭionări electrice inteligente – EPA)

Electrical Engineering and Applied Informatics – taught in Romanian language (Inginerie electrică şi informatică aplicată – IEIA)

Products and Services Engineering in Electrical Engineering – taught in Romanian language (Ingineria produselor şi serviciilor în electrotehnică – IPSE)

Advanced Electrical Systems – taught in Romanian language (Sisteme electrice avansate – SEA)

Intelligent Systems of Instrumentation and Measurements – taught in Romanian language (Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare – SIIM)

Integrated Electrical Systems Engineering in Vehicles – taught in English language (Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule – ISEIA)