Anunțuri

Stimați studenți,

În vederea unei mai bune desfășurări a activității, dorim să vă precizăm următoarele:

1. Facultatea de Inginerie Electrică transmite infomații oficiale prin următoarele canale:
– Site-ul facultății https://www.electro.upb.ro/
– Mesaje email transmise prin platforma studenti.pub.ro
– Mesaje transmise prin intermediul platformei Microsoft Teams

– În cazuri urgente veți fi contactați telefonic sau prin email de către personalul secretariatului. Vă rugăm să verificați ca în platforma studenti.pub.ro aveți numărul de telefon și adresa de email corecte.

2. Festivitatea de deschidere se va desfășura, luni 3 Octombrie 2022, ora 10.00, în sala EA 002.

3. Adeverințele de student se solicită exclusiv din contul personal, prin platforma studenti.pub.ro.

4. Pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii se va face o programare pe grupe ce va fi afișată pe site-ul facultății. 
Vă rugăm să respectați această programare. (vezi programarea…)

5. Toţi studenţii (studii de licenţă + master) trebuie să semneze CONTRACTUL ANUAL DE STUDII până la data de 14.10.2022. Studenţii care nu semnează contract de studii vor fi exmatriculaţi.

6. Cererea pentru refacerea disciplinelor restante în anul universitar 2022/2023 se completează, se semnează olograf și se va depune la secretariat odată cu semnarea contractului. Cererea trebuie să conțină atât disciplinele din semestrul I, cât și cele din semestrul al II-lea. Netransmiterea acestei cereri până la data de 14.10.2022 va duce la imposibiliatea recuperării disciplinelor în acest an universitar. Link pentru descarcarea cererii: descarcă cererea…

7. Autentificarea la platforma studenti.pub.ro se face cu user name (CNP) si parola initiala (ultimele 6 cifre din CNP). Va recomandam sa va schimbati parola dupa prima autentificare.

8. Adresa de mail institutionala se activeaza la adresa https://my.upb.ro/login

9. Orice problemă privind logarea la diferitele platforme oferite de universitate se rezolvă prin deschiderea unui tichet în platforma support.upb.ro

10. Pentru buna desfășurare a activității în cadrul universității aveți la dispoziție mai multe ghiduri: https://my.upb.ro/ghid-studenti

11. Activitatea didactică va avea ca suport platforma curs.upb.ro . Activitatea didactică se va desfășura conform orarului afișat.

12. Studenții anului I vor avea repartizați îndrumători de grupă, cadre didactice ale facultății.

13. Studenții pot transmite email-uri doamnelor secretare, astfel:

* Dna Carla Oprișan (carla.oprisan@upb.ro): Anii I și III licență respectiv Anul II master

* Dra Cristiana Ghiță (cristiana.ghita@upb.ro): Anii II și IV licență respectiv Anul I master

Succes în noul an universitar!

Decan,

Conf.dr.ing. Dragoș NICULAE

TABERE VARA 2022

Metodologie tabere studentesti 2022

Lista cu studentii inscrisi pentru tabere vara 2022

Proces verbal de selectie – tabere vara 2022

Borderou de distribuire a locurilor în taberele studențești

Toţi studenţii anului III, de la specializările SE, EA şi ID, sunt rugaţi ca până la data de 24.06.2022 să completeze cererea de opţiune pentru 4 dintre cursurile opţionale aferente fiecărei specializări. Pentru completarea acestei cereri fiecare student va primi un link pe mail.

Discipline opţionale de la programul de studii EA in semestrul 8

O1 Domotica

O2 Servomecanisme

O3 Comanda sistemelor industriale integrate

O4 Proiectarea componentelor magnetice

O5 Arhitectura şi configurarea sistemelor integrate

O6 Sisteme de monitorizarea calităţii energiei

O7 Retele informatice

O8 Tracţiune electrică

Discipline opţionale de la programul de studii ID in semestrul 8

O1 Metrologie legală

O2 Monitorizarea proceselor industriale

O3 Prelucrarea asistată de calculator a datelor experimentale

O4 Sisteme inteligente și domotică

O5 Instrumentație științifică

O6 Interfețe și magistrale de comunicație

O7 Prelucrări digitale de semnal

O8 Programarea roboților

O9 Managementul și protecția sistemelor alimentate de la baterii

Discipline opţionale de la programul de studii SE in semestrul 8

O1   Diagnoză şi sisteme expert

O2   Sisteme flexibile de fabricaţie

O3   Calitatea energiei electrice

O4   Controlul electromagnetic al calităţii produselor

O5   Sisteme pentru ingineria medicală

O6   Electrotermie

O7   Proiectarea componentelor magnetice

O8   Prelucrarea asistata de calculator a datelor experimentale

O9   Robotică

O10 Managementul și protecția sistemelor alimentate de la baterii

Header text