Anunturi

Toţi studenţii anului III, de la specializările SE, EA şi ID, sunt rugaţi ca până la data de 24.06.2022 să completeze cererea de opţiune pentru 4 dintre cursurile opţionale aferente fiecărei specializări. Pentru completarea acestei cereri fiecare student va primi un link pe mail.

Discipline opţionale de la programul de studii EA in semestrul 8

O1 Domotica

O2 Servomecanisme

O3 Comanda sistemelor industriale integrate

O4 Proiectarea componentelor magnetice

O5 Arhitectura şi configurarea sistemelor integrate

O6 Sisteme de monitorizarea calităţii energiei

O7 Retele informatice

O8 Tracţiune electrică

Discipline opţionale de la programul de studii ID in semestrul 8

O1 Metrologie legală

O2 Monitorizarea proceselor industriale

O3 Prelucrarea asistată de calculator a datelor experimentale

O4 Sisteme inteligente și domotică

O5 Instrumentație științifică

O6 Interfețe și magistrale de comunicație

O7 Prelucrări digitale de semnal

O8 Programarea roboților

O9 Managementul și protecția sistemelor alimentate de la baterii

Discipline opţionale de la programul de studii SE in semestrul 8

O1   Diagnoză şi sisteme expert

O2   Sisteme flexibile de fabricaţie

O3   Calitatea energiei electrice

O4   Controlul electromagnetic al calităţii produselor

O5   Sisteme pentru ingineria medicală

O6   Electrotermie

O7   Proiectarea componentelor magnetice

O8   Prelucrarea asistata de calculator a datelor experimentale

O9   Robotică

O10 Managementul și protecția sistemelor alimentate de la baterii

Stimati studenti,

Avand in vedere contextul actual in care ne vom desfasura activitatea, dorim sa va precizam urmatoarele:

1. Facultatea de Inginerie Electrica transmite infomatii oficiale prin urmatoarele canale:
– Site-ul facultatii
– Mesaje email transmise prin platforma studenti.pub.ro
– Mesaje transmise prin intermediul platformei Microsoft Teams

– In cazuri urgente veti fi contactati telefonic sau prin email de personalul secretariatului. Va rugam sa verificati ca in platforma studenti.pub.ro aveti numarul de telefon si adresa de email corecte.

2. Festivitatea de deschidere se va desfasura online prin platforma Microsft Teams, luni 4 Octombrie 2021, ora 13.00. Link-ul va fi disponibil incepand de luni.

3. Adeverintele de student se solicita exclusiv din contul personal, prin platforma studenti.pub.ro. Atunci cand depuneti solicitarea va rugam sa specificati daca ridicati personal adeverinta sau doriti sa o primiti pe email.

4. Pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student si a legitimatiilor de transport, precum si pentru semnarea contractelor de studii se va face o programare pe grupe ce va fi afisata pe site-ul facultatii. 
Va rugam sa respectati aceasta programare, in vederea asigurarii normelor sanitare in vigoare.

5. Toţi studenţii (studii de licenţă + master) trebuie să semneze CONTRACTUL ANUAL DE STUDII până la data de 15.10.2021. Studenţii care nu semnează contract de studii vor fi exmatriculaţi.

6. Cererea pentru refacerea disciplinelor restante in anul universitar 2021/2022 se completeaza, se semneaza olograf si se va depune la secretariat odata cu semnarea contractului . Cererea trebuie sa contina atat disciplinele din semestrul I, cat si cele din semestrul al II-lea. Netrasmiterea acestei cereri pana la data de 15.10.2021 va duce la imposibiliatea recuperarii disciplinelor in acest an universitar. Link pentru descarcarea cererii: 

7. Orice problema privind logarea la diferitele platforme oferite de universitate se rezolva prin deschiderea unui tichet in platforma support.upb.ro

8. Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul universitatii aveti la dispozitie mai multe ghiduri: https://my.upb.ro/ghid-studenti

9. Activitatea didactica va avea ca suport platforma curs.upb.ro . Activitatea didactica se va desfasura astfel

– Cursuri licenta – online prin platforma Microsoft Teams;

– Aplicatii licenta (seminar, laborator, proiect) – fizic, conform orarului

– Cursuri master – online prin platforma Microsoft Teams;

– Aplicatii master (seminar, laborator, proiect) – online prin platforma Microsoft Teams;

10. Studentii anului I vor avea repartizati indrumatori de grupa, cadre didactice ale facultatii, cu care vor putea discuta prin platforma Microsoft Teams.

11. Studentii pot transmite email-uri doamnelor secretare, astfel:

* Dna Carla Oprisan (carla.oprisan@upb.ro): Anii II si IV licenta respectiv Anul I master

* Dra Cristiana Ghita (cristiana.ghita@upb.ro): Anii I si III licenta respectiv Anul II master

Succes in noul an universitar!

Decan,

Conf.dr.ing. Dragos NICULAE