Camine

REPARTIȚIILE ÎN CĂMIN pentru anul universitar 2022 – 2023

Ridicarea repartitiilor de cazare pentru anul universitar 2022-2023 se va realiza dupa urmatorul program, la sediul facultatii:

Anul I Licenta – 28.09.2022, orele 9.30 – 14.30

Anul II si III Licenta – 29.09.2022, orele 9.30 – 14.30

Anul IV Licenta – 30.09.2022, orele 9.30 – 14.30

Anul I si II Masterat + Doctoranzi – 01.10.2022, orele 9.30 – 12.30

In cazul studentilor din anii II, III, IV licenta si II master, se pot prezenta pentru ridicarea repartitiei doar cei care au completat cererea de cazare pe studenti.pub.ro pana la data de 15.07.2022

Fiecare student/a trebuie sa se prezinte personal (sau prin imputernicit/a NOTARIAL) pentru a-si ridica repartitia la camin in ziua programata, avand asupra lui/ei urmatoarele:

carte de identitate (original + copie -pe copie sa fie scris CITET numarul de telefon mobil al studentului/ei-)

– dovada printata a platii sumei:

  • 275 lei reprezentand chiria pentru luna octombrie, daca studentul opteaza pentru plata lunara a chiriei**
  • 750 lei (250 lei/luna x 3 luni) reprezentand chiria pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie, daca studentul opteaza pentru plata trimistriala a chiriei**

** 0 lei reprezentand chiria pentru luna octombrie (DOAR DACĂ se aduc actele doveditoare IN ZIUA RIDICARII REPARTITIEI LA CAMIN conform programului) pentru:

– studentii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de invatamant (pe baza certificatului de nastere si a unei adeverinte eliberata/vizata de Inspectoratul Scolar);

-studentii orfani de ambii parinti sau cu un parinte decedat (pe baza certificatului de nastere si a certificatelor de deces ale ambilor parinti/certificatului de deces al parintelui decedat);

-studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca provin dintr-un centru de plasament);

-studentii straini bursieri ai statului roman (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca sunt bursieri ai statului roman);

-studentii copii ai eroilor-martiri ai Revolutiei Romane din decembrie 1989 (pe baza certificatului de nastere si al certificatului doveditor care atesta faptul că un parinte este considerat erou-martir al Revolutiei Romane din 1989);

-studenţii cu handicap grav si accentuat (pe baza unui/unei certificat/adeverinte care sa ateste incadrarea in grad si tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicata 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008).

Neachitarea regiei de cămin și neprezentarea la data programata pentru ridicarea de la facultate a repartiției duce la pierderea locului de cazare.

Studenții care au optat pentru cazare nu se vor putea decaza decât după achitarea integrală a cazării pe întregul an universitar, cu excepția situațiilor prevăzute de regulamentele în vigoare.

Regia de cămin se va achita prin ordin plată  în următoarele conturi:

Universitatea Politehnica din Bucuresti CUI 4183199

1)     Banca Comerciala Romana

COD IBAN RO96RNCB0723000506250268;

SWIFT: RNCB RO BU

2)     Banca Romana pt. Dezvoltare:

COD IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU

Facultatea de Inginerie Electrică asigură cazarea studenţilor care au domiciliul într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 30 km faţă de municipiul Bucureşti.
Pentru a putea primi o repartiţie într-unul dintre căminele Facultăţii de Inginerie Electrică, studenţii din anul II, III şi IV LICENŢĂ, I şi II MASTER şi DOCTORANZII au obligaţia de a completa până la data de 15.07.2022 o cerere de cazare. Cererea de cazare se găseşte pe site-ul http://studenti.pub.ro (utilizând username-ul şi parola proprie).

Studenţii facultăţii care NU completează această cerere până la data de 15.07.2022 NU VOR FI LUAŢI ÎN CONSIDERARE la acordarea locurilor de cazare.
Căminele în care se asigură cazarea sunt P24 şi P7 din complexul Regie.
În anul universitar 2022-2023 cazarea studenţilor se va realiza ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE respectând în ordine următoarele priorităţi:

  • studenţii din anul I LICENŢĂ (indiferent dacă au fost declaraţi admişi în sesiunea de admitere din vară sau din toamnă);
  • studenţii din anul I MASTER (care s-au înscris la master în sesiunea de înscrieri din vară, în măsura posibilităţilor se va încerca să se păstreze locul de cazare acordat în anul universitar anterior);
  • DOCTORANZII în stagiu (în măsura posibilităţilor se va încerca să se păstreze locul de cazare acordat în anul universitar anterior);
  • studenţii din anul II, III şi IV LICENŢĂ şi II MASTER în ordinea strict descrescătoare a punctelor credit, respectiv a mediilor anului anterior pentru studentii integralisti (în măsura posibilităţilor se va încerca să se păstreze locul de cazare acordat în anul universitar anterior).

Datele la care se vor face repartiţiile la cămin vor fi anunţate la începutul lunii Septembrie pe site-ul Facultăţii de Inginerie Electrică (www.electro.upb.ro).


Facultatea de Inginerie Electrică
Comisia de cazare

Facultatea de Inginerie Electrica ofera studentilor posibilitatea de cazare in caminele P7 si P24.

Camin P7 – tel. 021 402 83 23

Camin P24 – tel. 021 402 83 31

2022 – Repartiţii cazare

Momentan indisponibil.

2022 – Repartiţii cazareETAPA II

Momentan indisponibil.

2022 – Repartiţii cazare cazuri sociale (orfani, cazuri medicale, copii aflaţi în plasament) şi studenţi bursieri ai statului român

Momentan indisponibil.

REGULAMENT privind organizarea si functionarea caminelor si cantinelor care apartin UNIVERSITATII POLITEHNICA din BUCURESTI

Harta cămine