Taxe

TAXE ANUL UNIVERSITAR 2022/2023

Studenţii care repetă anul nu pot semna contractul de studii decât după achitarea taxelor pentru disciplinele din sem. I. În cazul în care nu există discipline restante în sem. I, se vor achita disciplinele din sem. II.

Studenții din anul IV care nu sunt la prima repetare trebuie sa achite integral taxa de școlarizare până la 14.10.2022.

Termenul de achitare a restanţelor pentru studenţii promovaţi prin credite este:

  • pentru disciplinele din sem I: 14.10.2022;
  • pentru disciplinele din sem. II: 10.03.2023.

Termenul de achitare a taxelor anuale este:

  • pentru taxa sem I: 14.10.2022;
  • pentru taxa sem. II: 10.03.2023.

Termenul de achitare a disciplinelor nepromovate pentru studentii repetenti este:

  • pentru disciplinele din sem I: 14.10.2022;
  • pentru disciplinele din sem. II: 10.03.2023.

Dovada platii se va transmite pe mail astfel:

  •      Anii I si III licenta respectiv Anul II master – dnei Carla Oprisan (carla.oprisan@upb.ro)

Cand transmiteti dovezile de plata va rugam sa scrieti in e-mail si ce reprezinta sumele.

OBLIGATORIU trebuie scris pe ordinul de plata la explicatii:

Numele si prenumele studentului

Facultatea

Conturile in care se pot achita taxele sunt:

  • Pentru taxele de scolarizare:
BRDRO97BRDE410SV98068754100
BCRRO69RNCB0723000506250269

  • Pentru examenele restante:
BCRRO77RNCB0723000506250319

Hotărâre Senat – Taxe ȘCOLARIZARE UPB – 2022/2023

Hotărâre Senat – Taxe ADMINISTRATIVE UPB – 2022/2023

Decizia 508 din 03.11.2016