Admitere licență

Admitere licenţă 2022

Cifra de școlarizare solicitată pentru anul universitar 2022 – 2023:

270 locuri – Buget:

 • 214 locuri – Inginerie electrică (în limba română)
 • 55 locuri – Inginerie Electrica si Calculatoare / Electrical Engineering and Computers (în limba engleză)
 • 1 locuri – Inginerie electrică (în limba română) – Locuri școlarizate în beneficiul SRI (Serviciul Român de Informații)

– 50 locuri – Taxă:

 • 45 locuri – Inginerie electrică (în limba română)
 • 5 locuri – Inginerie Electrica si Calculatoare / Electrical Engineering and Computers (în limba engleză)

*

Concursul de admitere se organizează în trei sesiuni:

 1. sesiunea de admitere anticipată: 150 locuri buget;
 • înscrierea candidaṭilor, 28 martie – 26 iunie 2022;
 • test opțional UPB de limbă engleză, 11 iunie 2022;
 • comunicarea rezultatelor, 30 iunie 2022;
 • înmatricularea candidaṭilor, 7 – 9 iulie 2022.

Sinteza de admitere anticipată 2022

 1. sesiunea din iulie: 120 locuri buget și 50 locuri taxă;
 • înscrierea candidaṭilor: 4 – 15 iulie 2022;
 • concurs de admitere: 18 iulie 2022;
 • comunicarea rezultatelor: 19 iulie 2022;
 • înmatricularea candidaṭilor: 21 – 24 iulie 2022.

 1. sesiunea din septembrie: 12 locuri buget – Inginerie electrică (limba română); 20 locuri buget – Inginerie electrică și calculatoare (limba engleză); 49 locuri taxă.
 • START înscriere etapa a III-a – 26 iulie 2022
 • Dosarele se vor analiza în ordinea încărcării lor pe platrforma admitere.pub.ro
 • STOP înscrieri etapa a III-a – 16 septembrie 2022

*

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de licență, candidații depun online pe site-ul https://admitere.pub.ro/ dosarul de înscriere.

Consultați regulamentul de admitere la: https://upb.ro/admitere/admitere-licenta/

*

Conform Hotărârii Senatului UPB din 23.04.2015, participanții la Concursul de Matematică Aplicată în Ingineria Electrica ,,Marcel Roșculeț”, organizat de către Facultatea de Inginerie Electrică, care au fost laureații concursului, sunt admiși fără concurs, în Universitatea POLITEHNICA din București la facultatea de Inginerie Electrică, fără taxă de înscriere.

*

Facultatea de Inginerie Electrică oferă locuri de cazare în căminele facultății pentru toți studenții din provincie înmatriculați în anul I 2022-2023.

*

http://admitere.pub.ro/