Regulamente masterat

REGULAMENT privind organizarea si functionarea procesului de invatamant in cadrul Studiilor Universitare de MASTERAT din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, MASTERAT, DOCTORAT ȘI POSTUNIVERSITARE ÎN UPB

REGLEMENTĂRI PRIVIND ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA ȘI FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT

REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in INVATAMANTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT

REGULAMENT privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material pentru studentii din UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

REGULAMENT privind organizarea si functionarea caminelor si cantinelor care apartin UNIVERSITATII POLITEHNICA din BUCURESTI

REGULAMENT privind mobilitatea Erasmus+ a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTi

REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (examene de absolvire, diploma si disertatie)