Regulamente

REGULAMENTE privind organizarea si desfasurarea procesului de invatamant universitar de licenta in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

REGULAMENTE privind organizarea si desfasurarea examenelor si colocviilor pentru studiile de licenta – master

REGULAMENT privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material pentru studentii din UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

REGULAMENT privind organizarea si functionarea caminelor si cantinelor care apartin UNIVERSITATII POLITEHNICA din BUCURESTI

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor (examene de absolvire, diplomă şi disertaţie)

REGULAMENT privind mobilitatea Erasmus+ a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTi