Cercetare – disertatie

FINALIZARE STUDII – SESIUNEA 12 – 14 septembrie 2022

PROCEDURA îNSCRIERE SUSțINERE Lucrare DE DIsertație

SUSTINERE CERCETARE – SEMESTRU II – 2021/2022

În perioada 23 mai – 3 iunie 2022 vor avea loc susținerile fizice ale activităților de cercetare (2) pentru masteranzii (an 1) Facultății de Inginerie Electrică.

Programarea susținerilor este următoarea (fiind postata pe Moodle, Electro: Administrativ (2021));

EPA1 – 2.06.2022 (joi), orele 16-19, sala EA023b

IEIA1 – 3.06.2022 (vineri), orele 16-19, sala EB210

IPSE1 – 30.05.2022 (luni), orele 16-18, sala EG210

ISEIA1 – 30.05.2022 (luni), orele 17-19, sala EA023b

SEA1 – 24.05.2022 (marti), orele 13-15, sala EA024


În vederea susținerii colocviului, masteranzii TREBUIE să încarce pe platforma Moodle, la disciplina Cercetare 2 (anul 1), două fișiere în format PDF corespunzătoare:

–      raportului activității de cercetare efectuate în semestrul 2 și

–      prezentării în Powerpoint a activității de cercetare efectuate în semestrul 2.

MODELE TEMĂ LUCRARE DE DISERTAȚIE:

  • tema lucrare disertatie cu antet si subsol ELTH
  • tema lucrare disertatie cu antet si subsol MMAE
  • tema lucrare disertatie cu antet si subsol MAECS
  • tema lucrare disertatie alt departament din UPB
  • dissertation thesis theme with header and footer ELTH EN ISEIA
  • dissertation thesis theme with header and footer MMAE EN ISEIA
  • dissertation thesis theme with header and footer MAECS EN ISEIA
  • dissertation thesis theme other department from UPB

Exemple de format pentru Proiect de Diploma și Lucrare de Disertație – FIE