Surse de finantare

UEFISCDI – Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) este o  institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS), iar functional consiliilor consultative ale MECS cu atributii in domeniul invatamantului superior, cercetarii stiintifice, dezvoltarii si inovarii.

UEFISCDI (http://uefiscdi.gov.ro/) coordoneaza sub indrumarea stiintifica a consiliilor CNCS si CCCDI programele din cadrul Planului National pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare (PNCDI II).

In cadrul PNCDI II se deruleaza urmatoarele programe:

– Programul ”Resurse Umane” – SCOP: Resurse umane, pentru cresterea numarului de cercetatori, imbunatatirea performantelor acestora, atragerea in Romania a cercetatorilor din afara granitelor tarii si cresterea atractivitatii carierei in cercetare (http://uefiscdi.gov.ro/articole/1505/SCOP.html) .

– Programul ”IDEI” – SCOP: Obtinerea unor rezultate stiintifice si tehnologice de varf, compatibile cu cele de nivel european reflectate prin cresterea vizibilitatii si recunoasterea internationala a cercetarii romanesti (http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/452/Programul-IDEI.html).

– Programul ”Parteneriate” – SCOP: Crearea conditiilor pentru o mai buna colaborare între diferitele entitati de cercetare-dezvoltare si inovare, agenti economici si/sau unitati ale administratiei publice in vederea solutionarii problemelor identificate (http://uefiscdi.gov.ro/articole/2323/PARTENERIATE-IN-DOMENIILE-PRIORITATE.html).

– Programul ”Inovare” – SCOP: Cresterea capacitatii de inovare, dezvoltare tehnologica si asimilare in productie a rezultatelor cercetarii, in vederea imbunatatirii competitivitatii economiei nationale si a cresterii calitatii vietii (http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/594/INOVARE.html).

– Programul “Capacitati” – SCOP: Dezvoltarea capacitatilor nationale de cercetare si integrarea sistemului CDI din Romania in mediul stiintific international (http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/739/CAPACITATI.html).

ANCSI – Autoritatea Nationala pentru cercetare Stiintifica si Inovare

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică si Inovare este  organul de specialitate al administraţiei publice centrale aflat în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin care acesta, în calitate de Autoritate naţională pentru cercetare-dezvoltare, îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării (www.ancs.rowww.research.ro).   

Autoritatea exercită, în domeniul său de competenţă, misiunea de a asigura elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, în acord cu strategia şi cu Programul de guvernare, în scopul de a fi asigurate, pe aceste baze, lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional tehnologic şi de inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul pe piaţa internă, europeană şi pe pieţe globale, realizarea societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia.

 Finantari in derulare:

HORIZON 2020  

Horizon 2020 este programul cadru al Uniunii Europene in domeniul cercetarii si inovarii si reprezinta instrumentul economic pentru asigurarea competitivitatii pe plan mondial a spatiului european. Horizon 2020 va fi derulat intre 2014 si 2020, cu un buget alocat de peste 70 miliarde de euro. Horizon 2020 are ca scop incurajarea cercetarii si inovatiei, intarirea bazei tehnologice si stiintifice care sa contribuie la dezvoltarea Zonei de Cercetare Europeana in care cercetatorii, cunoasterea stiintifica si tehnologia sa circule liber. (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020