Planuri de invatamant – licenta

Facultatea de Inginerie Electrica organizeaza cursuri pentru ciclul I de licenta in 2 domenii ingineresti:

Domeniul Inginerie electrica cu specializarile cu predare in limba romana:

  • Sisteme electrice – SE;
  • Electronica de putere si actionari electrice – EA;
  • Instrumentatie si achizitii de date – ID;
  • Informatica aplicata in ingineria electrica – IA.

Domeniul Inginerie electrica cu specializarile cu predare in limba engleza:

  • Inginerie Electrica si Calculatoare / Electrical Engineering and Computers – IEC.

Domeniul Inginerie si management industrial cu specializarea Inginerie economica in domeniul electric – IE.

Sisteme electrice – pregateste ingineri cu competente in analiza, calcul si proiectarea cu componente modulare a sistemelor electrice utilizand software specific (Matlab, SPICE, Comsol) cunoasterea si aplicarea tehnicilor de masurare si a problemelor de compatibilitate electromagnetica pentru sisteme electrice, conceptia asistata de calculator, proiectarea si realizarea echipamentelor de conversie a energiei electrice si energiilor regenerabile, precum si modelarea si simularea functionarii acestora. 

PLAN DE INVATAMANT LICENTA SISTEME ELECTRICE

Electronica de putere si actionari electrice – asigura o pregatire cu competente in analizare, calculul si proiectarea sistemelor de electronica de putere si actionare electrica, cunoasterea si utilizarea de software specific (Matlab, Simulink, PSIM) si cunoasterea si aplicarea tehnicilor de masurare, incercare, diagnoza si compatibilitate electromagnetica specifice domeniului.

PLAN DE INVATAMANT LICENTA ELECTRONICA DE PUTERE SI ACTIONARI ELECTRICE

Instrumentatie si achizitii de date – pregateste ingineri cu competente in analiza, calculul si proiectarea elementelor componente ale sistemelor de masurare si achizitie de date, elaborarea si utilizarea de software specific aplicatiilor metrologice, prelucrarea analogica si digitala a semnalului informational.

PLAN DE INVATAMANT LICENTA INSTRUMENTATIE SI ACHIZITII DE DATE

Informatica aplicata in ingineria electrica – pregateste ingineri avand cunostinte in utilizarea tehnologiilor informatice si a modelelor matematice pentru calculul, modelarea, simularea si optimizarea echipamentelor specifice sistemelor de conversie a energiei precum si utilizarea componentelor profesionale pentru realizarea de aplicatii in timp real in sisteme autonome, inclusiv exploatarea infrastructurii informatice.

PLAN DE INVATAMANT INFORMATICA APLICATA IN INGINERIA ELECTRICA

Inginerie Electrica si Calculatoare / Electrical Engineering and Computerspregateste ingineri care vor avea insusite notiunile de baza legate de dezvoltarea de aplicatii software si hardware aferente componentelor sistemelor electrice si vor avea expertiza necesara pentru a efectua calcule de proiectare si optimizare constructiva utilizând pachete de programe specializate. Un accent deosebit se pune pe dezvoltarea cunostintelor viitorului specialist in ceea ce priveste metodele de incercare, diagnoza si mentenanta a elementelor componente ale sistemelor electrice si a sistemelor industriale in ansamblu.

Plan de invatamant Inginerie Electrica si Calculatoare / Electrical Engineering and Computers

Inginerie economica in domeniul electric – pregateste ingineri economisti cu competente tehnice si economice in domeniul electric. Cunostintele tehnice generale impreuna cu cele economice permit abordarea cu succes a problemelor de management, marketing, analiza economica si elaborarea de planuri de afaceri specifice domeniului electric.

PLAN DE INVATAMANT INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL ELECTRIC