Burse

Dosarele pentru burse sociale pentru semestrul II se depun până la data de 11.03.2022

Dosarele se depun la Secretariat şi trebuie să conţină, după caz, urmatoarele acte:

 • declarație de venit
 • adeverinţe de salariu NET de la părinţi pe lunile: noiembrie și decembrie 2021, respectiv ianuarie 2022;
 • adeverinţe de salariu NET pentru student (dacă este cazul) pe lunile: noiembrie și decembrie 2021, respectiv ianuarie 2022;
 • cupoane de pensie pentru lunile: noiembrie și decembrie 2021, respectiv ianuarie 2022;
 • cupoane de şomaj pentru lunile: noiembrie și decembrie 2021, respectiv ianuarie 2022;
 • adeverinţă de la primărie, pentru veniturile din agricultură pentru lunile: noiembrie și decembrie 2021, respectiv ianuarie 2022;
 • adeverinţe de salariu NET ale soţiei sau soţului pe lunile: noiembrie și decembrie 2021, respectiv ianuarie 2022;
 • adeverinţă de la administraţia financiară şi primărie  din care să reiasă dacă membrii familiei realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activităţi independente (inclusiv pentru student) ş.a. ;
 • pentru părinţii care nu au un loc de muncă, este necesară o adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau declaraţie notarială pe propria răspundere ;
 • adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri cu frecvenţă, pentru fraţii (surorile) aflaţi în întreţinerea părinţilor ori copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;
 • copie după hotărârea de divorţ, în cazul veniturilor din pensii alimentare;
 • adeverinţa medicală pentru una din bolile cuprinse în regulament de la Dispensarul UPB (P7) (dacă este cazul).

Conform art.15, Ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului. Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

Bursa socială se acordă studenţilor care au venitul NET lunar pe membru de familie de maxim 1524 lei, în funcţie de venit. Media trebuie sa fie cel puţin 5. Nu se acceptă dosare incomplete.

BURSE DE STUDII SAU CERCETARE IN STRAINATATE


Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii (www.roburse.ro), anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2021/2022.

Bursele sunt oferite elevilor, studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor pentru a urma:

 • studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat;
 • stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
 • cursuri de vară.

Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.

Informații privind ofertele pentru anul universitar 2021/2022 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse / Acord bilateral.

Pentru informaţii, datele noastre de contact sunt:

Sitewww.roburse.ro

Adresa: Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti (sediul A.C.B.S.)

Telefon:  021/310.19.05

Fax: 021/310.22.17

E-mail: burse@roburse.ro

ARMENIA – ACORD BILATERAL 2021 – 2022

AZERBAIDJAN – ACORD BILATERAL 2021 – 2022

BULGARIA – ACORD BILATERAL 2021 – 2022

CEHIA – ACORD BILATERAL 2021 – 2022

IORDANIA – ACORD BILATERAL 2021 – 2022

MONGOLIA – ACORD BILATERAL 2021 – 2022

NIGERIA – ACORD BILATERAL 2021 – 2022

POLONIA – ACORD BILATERAL 2021 – 2022

SLOVACIA – ACORD BILATERAL 2021 – 2022

TURKMENISTAN – ACORD BILATERAL 2021 – 2022

UNGARIA – ACORD BILATERAL 2021 – 2022

Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvențăHeader text

Regulament burse și alte forme de sprijin pentru studenții de la licență și masterat 2020-2021