Regulamente calitate

REGULAMENT FUNCTIONARE CONSILIUL CALITATII

REGULAMENT PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII (SMC) IN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, INCLUSIV INCADRAREA STRUCTURII SMC IN ORGANIGRAMA UPB (Anexa 1)

LISTA PROCEDURI ( tabel detaliere)

DECLARATIE DE POLITICA A RECTORULUI UPB

DECIZIA NUMIRE COMISIE CALITATE

RAPORT AQ-2020 INGINERIE ELECTRICA

CHESTIONAR DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC DE CATRE STUDENTI