Admitere masterat

Admitere Masterat 2022

Cifra de scolarizare solicitata pentru anul universitar 2022 – 2023:

– 150 locuri – Buget

– 15 locuri – Taxa

Concursul de admitere se organizează în trei sesiuni:

1. Sesiunea de admitere anticipată: 150 locuri buget şi 15 locuri taxă;

 • înscrierea candidaṭilor: 4 aprilie – 9 mai 2022, ora 16.00;
 • concurs de admitere: 11 – 12 mai 2022 – interviul se va desfășura online MSTeams, programarea este afișată în canalul general;
 • comunicarea rezultatelor: 12 – 13 mai 2022 – rezultate;
 • înmatricularea candidaṭilor: 4 – 15 iulie 2022 (luni-vineri) – liste finale.

2. Sesiunea din iulie: locuri rămase libere după sesiunea de admitere anticipată;

 • înscrierea candidaṭilor: 1 – 11 iulie 2022;
 • concurs de admitere: 13 – 15 iulie 2022 – interviul se va desfășura online MSTeams, programarea este afișată în canalul general;
 • comunicarea rezultatelor: 15 – 16 iulie 2022 – rezultate;
 • înmatricularea candidaṭilor: 19 – 22 iulie 2022 – liste finale

3. Sesiunea din septembrie I – 31 locuri buget și 9 locuri taxă

 • înscrierea candidaṭilor: 5 – 15 septembrie 2022 – locuri libere;
 • concurs de admitere: 16 – 19 septembrie 2022 – interviul se va desfășura online MSTeams – 19 septembrie 2022, ora 8.30, programarea este afișată în canalul general;
 • comunicarea rezultatelor: 17 – 19 septembrie 2022;
 • înmatricularea candidaṭilor: 19 – 21 septembrie 2022.

4. Sesiunea din septembrie II – 6 locuri buget IPSE și 5 locuri taxă

 • înscrierea candidaṭilor: 19 – 25 septembrie 2022 (ora 16.00) – locuri libere;
 • concurs de admitere: 26 septembrie 2022 – interviul se va desfășura online MSTeams – 26 septembrie 2022, ora 8.30;
 • comunicarea rezultatelor: 26 septembrie 2022;
 • înmatricularea candidaṭilor: 27 septembrie 2022.

Taxa de inscriere: Cuantumul taxei de înscriere este de 100 lei pentru înscrierea la sesiunile din iulie și septembrie și de 50 lei pentru înscrierea la sesiunea anticipată şi a fost stabilit de către Senatul UPB. 

Taxa de inmatriculare: 50 lei

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE – Sesiunea de admitere anticipată

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online pe site-ul https://admitere.pub.ro/  dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Fisa de inscriere tip (se genereaza din platformă dupa completarea dosarului), în care se vor menționa, sub semnatură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
 2. Certificatul de nastere;
 3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 4. Diploma de bacalaureat;
 5. Diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia;
 6. Situația școlară a anilor de licență anteriori anului curent în care se află sau foaia matricolă/suplimentul la diploma în cazul în care au absolvit un program de licență într-un an anterior;
 7. Buletin/carte de identitate/pasaport;
 8. Dovada de plată a taxei de înscriere la admiterea anticipată (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);
 9. Declarație pe propria răspundere prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat, dacă candidează pe un loc fără taxă;
 10. Pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;
 11. Pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale Ministerului Educației;
 12. 2 fotografii recente (color, format 3x4cm)

Prin excepție, candidații care sunt studenți în an terminal la studii de licență în UPB în anul universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (5) și (6)

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE – Sesiunile iulie și septembrie

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online pe site-ul https://admitere.pub.ro/  dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Fisa de inscriere tip (se genereaza din platformă dupa completarea dosarului), în care se vor menționa, sub semnatură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
 2. Certificatul de nastere;
 3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 4. Diploma de bacalaureat;
 5. Diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iulie sau în sesiunea august-septembrie 2022 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
 6. Foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
 7. Buletin/carte de identitate/pasaport;
 8. Dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);
 9. Declarație pe propria răspundere prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat, dacă candidează pe un loc fără taxă;
 10. Pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;
 11. Pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale Ministerului Educației;
 12. 2 fotografii recente (color, format 3x4cm)

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (4), (5) și (6).

Programele de studii universitare de masterat acreditate din domeniul INGINERIE ELECTRICA sunt:  

 • ELECTRONICĂ DE PUTERE ŞI ACŢIONĂRI ELECTRICE INTELIGENTE (EPA)
 • INGINERIE ELECTRICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ (IEIA)
 • INGINERIA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR ÎN ELECTROTEHNICĂ (IPSE)
 • SISTEME ELECTRICE AVANSATE (SEA)
 • SISTEME INTELIGENTE DE INSTRUMENTAŢIE ŞI MĂSURARE (SIIM)
 • INGINERIA SISTEMELOR ELECTRICE INTEGRATE ȊN AUTOVEHICULE (ISEIA) / INTEGRATED ELECTRICAL SYSTEMS ENGINEERING IN VEHICLES (cu predare în limba engleză)

Mai multe informatii despre programele de masterat: – planuri de invatamant – ghidul masterandului – broșura programelor de masterat.

Prezentarea Programelor de Masterat ale Facultatii de Inginerie Electrica 2022-2023

Regulament privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de Masterat – anul universitar 2022-2023

Detalii suplimentare despre procesul de admitere: https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/