Burse masterat

Dosarele pentru burse sociale pentru semestrul I se depun până la data de 14 OCTOMBRIE 2022

 Dosarele trebuie să conţină, după caz, urmatoarele acte:

 • declaratie de venit
 • adeverinţe de salariu NET de la părinţi pe lunile: iunie, iulie și august 2022;
 • adeverinţe de salariu NET pentru student (dacă este cazul) pe lunile: iunie, iulie și august 2022;
 • cupoane de pensie pentru lunile: iunie, iulie și august 2022;
 • cupoane de şomaj pentru lunile: iunie, iulie și august 2022;
 • adeverinţă de la primărie, pentru veniturile din agricultură pentru lunile: iunie, iulie și august 2022;
 • adeverinţe de salariu NET ale soţiei sau soţului pe lunile: iunie, iulie și august 2022;
 • adeverinţă de la administraţia financiară şi primărie  din care să reiasă dacă membrii familiei realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activităţi independente (inclusiv pentru student) ş.a. ;
 • pentru părinţii care nu au un loc de muncă, este necesară o adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau declaraţie notarială pe propria răspundere ;
 • adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri cu frecvenţă, pentru fraţii (surorile) aflaţi în întreţinerea părinţilor ori copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;
 • copie după hotărârea de divorţ, în cazul veniturilor din pensii alimentare;
 • adeverinţa medicală pentru una din bolile cuprinse în regulament de la Dispensarul UPB (P7) (dacă este cazul).

Conform art.15, Ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului. Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

Bursa socială se acordă studenţilor care au venitul NET lunar pe membru de familie de maxim 1524 lei, în funcţie de venit. Media trebuie sa fie cel puţin 5. Nu se acceptă dosare incomplete.

Regulament burse și alte forme de sprijin pentru studenții de la licență și masterat