Planuri de invatamant – masterat

Programele de studii universitare de masterat (4 semestre, 120 puncte credit) din domeniul Inginerie Electrică oferite de către facultatea noastră sunt:

ELECTRONICA DE PUTERE SI ACTIONARI ELECTRICE INTELIGENTE (EPA) 

INGINERIE ELECTRICA SI INFORMATICA APLICATA (IEIA) 

INGINERIA PRODUSELOR SI SERVICIILOR IN ELECTROTEHNICA (IPSE) 

INGINERIA SISTEMELOR ELECTRICE INTEGRATE ȊN AUTOVEHICULE (ISEIA) / INTEGRATED ELECTRICAL SYSTEMS ENGINEERING IN VEHICLES (cu predare în limba engleză )

SISTEME ELECTRICE AVANSATE (SEA) 

SISTEME INTELIGENTE DE INSTRUMENTATIE SI MASURARE (SIIM)