Teze de doctorat

Lista tezelor sustinute se gaseste la Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică:

https://sdie.pub.ro/